Novas Xeracións de Galicia

Mocidade reformista,Mocidade galeguista,Mocidade liberal,   Mocidade con futuro!Afiliate

Requisitos

Ser maior de idade

Español e, neste caso, non militar noutro partido

Ser cidadano dalgún país da Unión Europea. Neste caso, pode militar tamén en partidos do seu ámbito nacional, sempre que sexan afines ao Partido Popular

Cumprimentar a folla de afiliación e presentala na sede do partido da súa residencia

*Quenes teñan entre 16 e 30 anos, poden afiliarse mediante Novas Xeracións, pero non se alcanzará a plenitude de dereitos ata os 18 anos.

As nosas redes